Tjänster

Vi erbjuder tjänster i varierande storlek och omfattning inom telekom, bredband och installation/konstruktionsritningar.
Beställarstöd

Vi utgör stöd som ombud och inköpare till beställarens ledning och projektorganisation.

Projektering

Vi har lång erfarenhet av projektering för utbyggnad av nationella nät, stadsnät, områdesnät & fastighetsnät.

Projektledning

Våra projektledare leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom projektet med ansvar att leverera.

Besiktning/kvalitetskontroll

Vi utför kontroller och besiktningar för Tele och Bredbandsentreprenader samt fastighetsnät avseende tele, data, fastighetsstyrning och FTTX.

Verksamhet- och projekteffektivisering

Vi erbjuder kartläggning av era processer, rutiner och utföranden.

Konstruktion och dokumentation

Vi upprättar konstruktionsritningar samt elinstallationsritningar vid ny- och ombyggnation.

Entreprenadupphandling

Vi upprättar förfrågningsunderlag med tillhörande beskrivningar vid upphandlingar åt våra uppdragsgivare.

Inventeringar fibernät

På uppdrag av nätägare kontrollerar vi nätets kvalitet, funktion och dokumentation.

Förstudier fibernät

Vår förstudierapport innefattar en grovprojektering med alternativa lösningsförslag samt kostnadskalkyler.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.